Protecció insonoritzat

Protecció amb perfileria alumini i placas acustiques