Política de privacitat

A efecte del que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal METRIC-PITECNO, S.L. des d'ara, METRIC, amb NIF: B17888645 informa a l'Usuari que és titular de fitxers de dades de caràcter personal inscrits en el R.G.P.D. (Registre General de Protecció de Dades) en els que les seves dades queden incorporades i són tractats amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i enviar-li la informació sobre la nostra empresa que pugui ser del seu interès.

ENVIAMENT I REGISTRE DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per METRIC. 
Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure, registrar o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat 
de METRIC amb domicili CARRER MENUTS, 10 - 17820 - BANYOLES - GIRONA, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes al Reial Decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades.

L'Usuari que envia la informació a METRIC és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant METRIC de qualsevol responsabilitat referent a això.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades.

L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

METRIC no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les que s'indiqui una altra font, de manera que tampoc assumeix cap responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. 
Es exonera METRIC de responsabilitat davant de qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'Usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per METRIC sempre que procedeixi de fonts alienes a METRIC.