Manteniment

Realitzem tot tipus de manteniment de maquinària industrial, pneumàtica, hidràulica, ajustaments mecànics en general, etc.

Realitzem manteniment tant de maquinària de Metric-Pitecno, com les ja existents a casa del client.

Realitzem estudis i informes d'assessorament en manteniment preventiu de maquinària.

Les finalitats del manteniment preventiu són:

  • Disminució dels costos de manteniment.
  • La disponibilitat de l’equip productiu.
  • Mecanització de peces de recanvi.
  • Evitar parades de producció.
  • Maximització de la vida de la màquina.
  • La prevenció d’accidents.
  • L’allargament de la vida de la màquina.
  • L’obtenció d’un òptim funcionament de la màquina.