Serveis

Desenvolupem tota una sèrie de serveis que s'ajusten a les vostres necessitats en funció de cada cas.

Des de projectes "claus en mà", en què desenvolupem totes les fases del procés per tal d'aconseguir completar el cicle (les 5F de Metric-Pitecno), a fases individualitzades i concretes segons les necessitats del client.

Oferim des de serveis d'enginyeria i automatització industrial a processos de manteniment i desmuntatge de maquinària pel trasllat de les seves instal·lacions.

Metric-Pitecno també disposa a les seves instal·lacions d'un servei de subministrament de material pneumàtic i hidràulic ràpid i eficient (24/48h) en funció de la seva disponibilitat.

Què us oferim?