Enginyeria

Disseny i muntatge de maquinària industrial

 • Avantprojecte o primer esquema de la màquina.
 • Projecte de la màquina.
 • Especejament i plànols constructius.
 • Esquemes de funcionament.
 • Disseny o millores de línia de procés.
 • Disseny i muntatge de maquinària industrial (2D – 3D).
 • Desenvolupament de línies de producció.
 • Útils de control de funcionalitat i qualitat de productes.
 • Bancs d’assaig.
 • Fabricació de maquinària per processos productius.
 • Reenginyeria de processos industrials.
 • Desenvolupament de software industrial.
 • Armaris elèctrics de control i processos.
 • Programació i traçabilitat de sistemes automatitzats.
 • Migració de software de PLC’s.
 • Manteniment preventiu i correctiu dels nostres sistemes.
 • Subministre de recanvis.

Estudis per millores de producció

 • Projectes de línies de procés.
 • Disseny de piping a partir de flow-sheets existents.


Documentació tècnica

 • Manuals d’instruccions.
 • Esquemes i simulacions de maquinària, procés…