Venda de material

Pneumàtica
Venda de material de la marca Metalwork.
Disseny i fabricació de quadres pneumàtics.
Muntatge instal·lacions pneumàtiques.


Hidràulica
Venda de components hidràulics.
Grups hidràulics fets a mida.
Cilindres hidràulics especials.


Perfilaria alumini
Venda de material de la marca MiniTec.
Proteccions de maquinària.
Aïllaments acústics-tèrmics amb perfilaria tipus sandwich.

Muntatge de perfilaria alumini