Traspàs entre línies

0

Manipulador amb 6 moviments

- Pinça per agafar bomba
– Gir 180º eix pinça
– Desplaçament vertical
– Desplaçament horitzontal
– Gir 90º-180º-270º en eix vertical