Plaques fusta

0

Manipulador amb 3 moviments:
– Ventoses per agafar fusta
– Desplaçament vertical
– Desplaçament horitzontal