Cinta malla metàl·lica

Cinta transportadora construida amb malla inox i suports inox