Cinta elevadora amb banda ''cangillons''

Cinta transportadora construïda amb perfileria inox, tapes inox i banda tipus "cangillons"