Carrilera

Transportador per cadena amb proteccions laterals de policarbonat transparent.